fotografia

Fotografię postrzegam przede wszystkim jako drogę poszukiwania istoty rzeczy. Ucząc się fotografii uczymy się zarazem patrzeć na świat bardziej wnikliwie. Fotografia dowodzi, że rzeczywistość nie może zostać ujęta w intelektualnej formule. Pozostaje dla nas niezgłębiona, a zarazem kusi byśmy ją nieustannie na nowo odkrywali.