wystawiennictwo

Filmowe zapowiedzi wystaw

W czasach współczesnych każda sztuka, nawet ta najwyższej próby, potrzebuje promocji i reklamy. Razem z niewielkim kreatywnym zespołem współtworzyłem krótkie formy filmowe mające w widzu wzbudzić ciekawość i chęć poszukania większej ilości informacji o wystawie. Takie formy towarzyszyły wystawom „Cudowna Lata, Muzyka, poezja, malarstwo. Lata 70. i 80.” oraz „Podróży Trzech Króli według T.S. Elliota” zorganizowanych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Starałem się w nich zawrzeć zarówno dynamiczną zapowiedź kulturalnego wydarzenia, a zarazem jego przesłanie i poetykę.

Wystawa „Porozmawiajmy o kobietach. Schulz, Gombrowicz, Witkacy i inni”

Zrealizowana w roku 2012 w Muzeum Tatrzańskim ekspozycja stanowiła swoisty dyskurs o kobietach wielkich polskich artystów. Jej filozoficzna a zarazem groteskowa konwencja wymagała zastosowania szczególnej formuły plastycznej; operowania dziełami sztuki (malarstwo, assamblages, fotografia), obiektami etnograficznymi (stroje ludowe, eksponaty przyrodnicze) i cytatami z wypowiedzi artystów. Jako grafik współpracujący z kuratorem wystawy odpowiedzialny byłem za opracowanie projektu graficznego ekspozycji oraz za stworzenie projektów druków jej towarzyszących: folderu i plakatu oraz banerów reklamowych.

Wystawa „Lustra ciszy. Malarstwo i poezja Grzegorza Morycińskiego”

Zorganizowana w roku 2013 w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ekspozycja stanowiła monografię polskiego malarza Grzegorza Morycińskiego, jednego z ostatnich wielkich symbolistów. Począwszy od obserwacji pracy artysty w pracowni i uchwycenie nastroju tego miejsca w fotografii przez opracowanie typograficzne przestrzeni ekspozycyjnej po projekt graficzny katalogu i plakatu wystawy współpracowałem z kuratorem wystawy i artystą.